Bắc thang lên hỏi ông trời, bán dâm một buổi kiếm lời bao nhiêu

Bắc thang lên hỏi ông trời
Bán dâm một buổi kiếm lời bao nhiêu
Để con nói với người yêu
Ra đường làm thử chắt chiu vài đồng
Ông đáp: con khỏi lòng vòng
500 một nhát bao phòng mại zô