Cô em thùy mị đoan trang, nhưng em lại muốn bị phang rách lồn

Cô em thùy mị đoan trang
Nhưng em lại muốn bị phang rách lồn
Rách lồn rồi lại phải khâu
Khâu xong lại muốn đâm sâu vào lồn