Làm thế nào để theo đuổi anh á, bằng cái lồn này chứ sao nữa