Lồn hồng hôm nay thâm quá, ái ố không thể giãi bày