Phố phường vắng lặng thật may, vừa hay mắc đái xòe ngay giữa đường