Thịt heo tăng giá còn em thì không nha anh

Tuy em cũng là “heo” nhưng giá em vẫn không thay đổi