Hình ảnh tuy hơi mờ nhưng trái tim em lại cực rõ nét