Khi cô giáo bắt làm bài văn miêu tả con bướm

Cô giáo bắt làm bài văn miêu tả con bướm và đây là bài làm của cô bé